LIST OF STUDENTS ( PROPOSAL)

No. Name Nationality  Date of birth Sex Email
1 Weralugolla Shanika Shrimani Srilankan Saturday, November 10, 1990 Female shani.weralugolla@gmail.com 
2 Akter Afroza Bangladesh Thursday, February 15, 1990 Female mili.nstu.fims@gmail.com
3 Dgarmasiri Mohotti Mudiyanselage Dulani Shiwanthika Srilankan Tuesday, September 13, 1988 Female shiwanthika.dharmasiri@gmail.com
4  Eric T.S. Patten Liberian Sunday, March 20, 1988 Male ericpatten1984@gmail.com
5 Odijie Osemudiamen Abel Nigerian Tuesday, November 18, 1986 Male bestwinner10@gmail.com
6 Sandra G. Samuels Liberian 22/01/1981 Female sandrasamuels135@yahoo.com
7 George Darko Ghanaian Sunday, January 29, 1984 Male durowaavivian45@gmail.com
8 Kidane Mehari Eritrean Tuesday, February 15, 1977 Male mfessehaye2@gmail.com
9  Oyatola Opeyemi Otolorin Nigerian Sunday, July 07, 1985 Male ooyatola@gmail.com
10 Sandamuh Bulaya Zambian Friday, June 07, 1963 Male sanbulaya@yahoo.co.in
11 Nalukaku Tomas Ndatitangi Namibian Saturday, April 09, 1988 Female tomastangi@gmail.com
12 Nguyễn Văn Quân Bắc Giang 21/07/1989 Nam quannguyen2107@gmail.com
13 Nguyễn Hoàng Thái Khang Khánh Hòa 14/02/1979 Nam nguyenhoangthaikhang@gmail.com
14 Trần Thị Mỹ  Phường Bình Định 25/04/1989 Nữ ttmphuong89@gmail.com
15 Nguyễn Thị Hà Nguyên Đà Lạt 20/08/1968 Nữ nghanguyen@yahoo.com
16 Nguyễn Đăng Hùng Nghệ An 04/10/1977 Nam hungntb@gmail.com
17 Lê Xuân Tiến Thanh Hóa 16/03/1989 Nam letientnmt@gmail.com
18 Trần Thị Thanh Hiền Nghệ An 06/11/1982 Nam thanhhien.dubao@gmail.com
19 Bùi Vân Khánh Thái Bình 02/03/1982 Nam envkhanh@yahoo.com
20 Lê Anh Mai Hân Khánh Hòa 09/10/1986 Nữ hanlam@ntu.edu.vn
21 Nguyễn Tứ Nam Thiên Hòa Khánh Hòa 02/08/1984 Nam thienhoamoitruong@gmail.com

 


Master Training Menu